curiousl: (weat)
[personal profile] curiousl
 От я тут слухаю Вінніченка "Відродження націі", перші сторінки.

Є кілька питань:

1. Чому це він кличе імператора Ніколая 2-го "старим деспотом" коли тому було 50 років коли його вбили. А тоді, коли сталися подіі що їх розглядае автор, то взагалі йому було 37, потім в 1917 аж 49 років. Якось він не такий вже й старий.

2. От звідки у Винніченка слова "царизм", "правительство", "піддержка"? Невже "царат", "уряд" та "підтримка" були вигадками радяньскої влади? Тому що у нас в школі за таки русізми трійки ставили. То що ж це таке? 

Profile

curiousl: (Default)
curiousl

April 2016

S M T W T F S
     1 2
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:19 am
Powered by Dreamwidth Studios