curiousl: (Default)
Сегодня 20 лет как мои приехали в Израиль. И я их встречала в только что снятой и выдраенной квартире с полным холодильником и кучей фруктов. И тогда тоже весь день шел дождь.

А за несколько лет до того (по старому стилю) был издан один документ, о существовании которого я знала, но содержанием как-то не интересовалась. Даже не вспомню сейчас, был ли он в нашем учебнике истории. Судя по содержанию, - вряд ли. Как сейчас принято говорить, я просто оставлю это тут.

(IІІ) У Н І В Е Р С А Л
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Собствено документ )

 

 
curiousl: (cat)
В.Вінниченко Відродження націі

Киев, 1917, Вече накануне 2го всеукраинского военного съезда.

На сцені один з перших ораторів віча — людина в салдатській формі. Оратор починає говорити, але не знає добре української мови. Чуються бурхливі протести. Від бесідника домагаються пояснень: хто він? Він пояснює: він почтово-телеґрафічний урядник, родом з катеринославської ґубернії; просить вибачення, що умови життя були такі, що він забув свою рідну мову. У відповідь несуться палкі оклики. Віче ухвалює: Хай говорить, як може, як уміє!…

Из 1го Универсала (10 июня 1917):
...

Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи города од нині знає, що настав час великої роботи.

Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніші орґанізаційні зносини з Центральною Радою.

Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась у руках людей, ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам повести широку, дужу орґанізацію та освідомлення народу, й тоді перевибрати адміністрацію.

В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з иншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильного життя.

Центральна Рада покладає надію, що народи не-українські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з нами стануть, до праці коло орґанізації автономії України.

І коли ми зробимо цю підготовчу орґанізаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української й виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготовимо, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити своїм законом.

....

А вот реакция на призыв Центральной Рады "
орґанізуватися та приступити до негайного заложення фундаменту автономного ладу на Україні." Ничего не напоминает?
 

От у вестібюлі Музею проштовхується крізь густий натовп старенька-старенька бабуся. Вона приїхала з далеких, глухих хуторів до своєї Центральної Ради й привезла їй у торбинці срібних рублів, знесених з усіх хуторів, довго хованих од царських чиновників.

От ґрупа поважних, у празникових свитках дядьків. Вони обклали всі землі податком і привезли його Ц. Раді. За пазухою у найстаршого постанова сходу з казенною печаткою й підписами властей.

А там делеґати з фронту привезли всі свої медалі й хрести у Фонд Ц. Ради.

А обличчя всім святочні, повні внутрішнього піднесення, гідности, свідомости великого, їхнього діла.

--------------------------------------

Интересно, сколько участников майданов 2004 и 2014 знают эту историю. В нашей киевской школе этого не проходили.
curiousl: (свинки)
Неясно насколько русским и украинцам интересны исторические корни широкого распространения пьянства, но судя по изложению мемуаров знатного венецианского путешественника Ambrogio Contarini о его миссии в Персию в 1474 - 1477 годах, пили народы, населяющие Московию и Киев много и пьянели знатно.

Маршрут путешествия проходил через Германские земли, Литовский Тракай, Люблин, Киев, Крым, Кавказ, и на обратном пути из Персии, по Волге через Москву и Смоленск. 

Венецианец был неоднократно поражен количеством выпиваемой медовухи и последующими драками.

Собственно цитаты из английского перевода, в изложении литовского автора.

Crossing the border into "lower Russia" or present-day Ukraine, which Contarini noted was subject to king Casimir, the Italian party traveled for five days through deep forests before reaching a small settlement protected by a "wooden castle." Here the Venetians rested for sometime ". . . yet not without danger, as the inhabitants were quite mad with drunkenness on account of celebrating certain marriages. This country produces no wine, but the natives prepare a liquor from honey, which is stronger and more intoxicating even than wine." Apparently the tradition of boisterous, even violent, merry-making at weddings in eastern Europe is at least as old as the 15th century. The sober Venetian was obviously puzzled, even frightened, by the social customs of inhabitants fueled with that potent brew of fermented honey and spices which was to trouble Contarini more than once during his travels.

As usual, Contarini paused to take stock of his new surroundings, noting that the countryside about Kiev abounded in grain and cattle. Then, always sensitive to excessive drinking, the Venetian caustically observed that "The inhabitants of this place occupy the whole day in their affairs till three o'clock, employing the rest, till night, in drinking and quarrels, the natural consequence of drunkenness."

Despite the friendliness of his reception by the Muscovites, including the grand duke, Contarini observed with considerable disdain that ". . . the natives are addicted to drunkenness, and he who excels in drinking is much esteemed among them." By this time, however, he had become partial to mead which he admitted finding "very pleasant." Apparently the rigors of his long and arduous journey had mellowed his perceptions at least so far as mead was concerned. It was in Moscow too that he attempted to empty a silver goblet of mead but was graciously excused from doing so by the grand duke. Still, disgust with excessive drinking remained a strong personal obsession, not to be forgotten easily. Discovering that a Muscovite must obtain a license from the grand duke to make mead, Contarini observed with contempt that ". . . if every person had liberty to make mead, they would drink it like so many beasts and would kill one another."

Пишут, что The Contarinis were a distinguished Venetian family, numbering among them eight Doges and high dignitaries of the Church.
Источник: http://www.lituanus.org/1984_3/84_3_03.htm
curiousl: (_morda)
Читаю запоем и ловлю себя на желании проверить кое-какие факты.
Автор, конечно, проделал титанический труд, и ссылок на источники там хоть отбавляй, но ...

1. Кто был свидетелем этих самых библейских катастроф? Во время которых плавились одни горы и появлялись другие, реки меняли русла и леса превращались в пустыни? Когда в морях и озерах вскипала вода?
Там есть тезис о том что у многих народов есть предания о людях и животных, которые спасаясь от невыносимого жара, бросались в реку или озеро, и погибали, потому что вода была так горяча, что вскипала.

Кто это видел? Кто мог это увидеть, выжить, не потерять рассудок и связно рассказать об этом потомкам? А ведь таких везунчиков должно было быть достаточно много. Что они пили и чем питались, пока эти катаклизмы не успокоились?

Read more... )

Google video: documentary about Immanuel Velikovsky's discoveries by Henry Zemel. First telecast on February 22, 1972 by the Canadian Broadcasting Corporation.
curiousl: (Default)

Г. Кржижановский ЗАМЕТКИ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Мне бы не пришло в голову искать эти данные в работах советского гуру. А зря. Замечательный реферат на тему. Немного идеологической воды, как положено, и тем не менее - масса интересной информации. Любопытно, что хотя автор и был самым настоящим революционером-искровцем, все же эта статья написана скорее инженером, чем бойцом идеологического фронта.

curiousl: (_morda)


Две приятные новости:

1. музей открыт во все дни недели, включая пятницу и субботу.
2. большинство собранных мозаик - оригиналы, а совсем не копии, как писали поначалу. И они чудо как хороши.

Вот еще одна картинка: правда, ведь на лицо со слезами похоже? (Я в курсе про тени, но ждать правильного света не получалось).

Sorry for the shaddows

Мы провели там час с хвостиком, и это бегом и по верхам.
Царь Давид (с кефарой), на картинке смахивает на запорожского козака. И глаза у него дюже разные. К чему бы это?

From 20101031_GoodSamaritian


Очень приятное место. Вполне в духе притчи, самое важное для путешественника заведение находится за территорией музея, и таким образом, доступно в часы, когда музей закрыт и, к тому же, бесплатно.

Адрес музея на сайте управления парков (или парками?) тут.
Еще некоторое кол-во торопливых снимков тут.

13 лет

Mar. 10th, 2007 03:06 pm
curiousl: (cat)
назад я переехала в Азию. Теперь я азиатка, мне каждая...

Вместе с частью света сменила климат, гражданство, язык и профессию.
Имя, рост, вес и цвет глаз остались прежними.
Не жалею.

Profile

curiousl: (Default)
curiousl

April 2016

S M T W T F S
     1 2
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:20 am
Powered by Dreamwidth Studios